Voor onze klant Herbots Reizen te Herk-de-Stad hebben we een nieuwe,grotere én veiligere parking ontworpen en aangelegd.Hierbij hebben we maximale aandacht besteed aan milieu:Zowel de patio,oprit,voortuin als de parking zijn waterdoorlatend en ook plantvakken zijn voorzien.

Voor de oprit en patio werd gekozen voor waterpasserende betonstraatstenen.De voortuin kreeg een semi-verharding in siergrind.Ook de parking werd van een semi-verharding voorzien nl. in grès-shiste. Wij danken Reizen Herbots voor de samenwerking en felicitaties voor de milieu-aandacht!

Ter hoogte van het Kolonel Dusartplein in Hasselt bouwde Claes Infra speciaal op maat ontworpen permanente anti-terrorisme voorzieningen.De werken vonden plaats tijdens de Corona-crisis zodat er volop ingespeeld werd op "minder-hinder"-uitvoering.
Vooreerst werd de bestaande kasseiverharding en fundering opgebroken,bomen werden bijgeplant.
Vervolgens plaatsten wij de versterkte keerwanden met hun bekleding in schanskorfnetten.Deze korven werden gevuld met lava-steen en alles rondom mooi afgewerkt met teelaarde.
Om aan het groenscherm van de Groene Boulevard te voldoen, worden binnenkort siergrassen rond de schanskorven geplant en bovenop de keerwanden komen vetplantjes met bloemen in verschillende kleuren.
Weer een mooi project proper en vlug afgerond!????

Nu weldra de lockdown volledig opgeheven zal worden, zal men veilig en aangenaam kunnen genieten van een terrasje en de evenementen op Dusart kunnen veilig plaatsvinden.